Regulamin użytkowania rowerów KROSS RENTAL

 1. W godzinach nocnych, tj. od g. 22.00 do 6.00 rower należy trzymać w lokalu, domu, mieszkaniu, piwnicy, garażu, wózkarni lub w innych zamykanych pomieszczeniach.
 2. Miejsca przechowywania roweru określone w p. 1 powyżej, powinny być zamykane na co najmniej jeden zamek lub kłódkę.
 3. W godzinach nocnych wskazanych w p. 1 powyżej, nie można przechowywać na balkonach i loggiach.
 4. Pozostawiając rower na ulicy lub w innych publicznie dostępnych miejscach, rower należy zabezpieczyć poprzez przymocowanie ramy roweru zabezpieczeniem następującego rodzaju:
  1. U-lock z hartowanej stali o średnicy min. 12 mm, albo
  2. łańcuchem z hartowanym ogniwem o profilu kwadratowym grubości min. 7 mm, albo
  3. zabezpieczenie składane o grubości panela min. 5 mm.
  Rama musi być przymocowana do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu.
 5. W terminie dwóch miesięcy od otrzymania rowerów od Wynajmującego, każdy rower powinien przejść przegląd w jednym z autoryzowanych serwisów wskazanych przez Wynajmującego. Przegląd obejmuje:
  1. regulację układu napędowego,
  2. dokręcenie śrub i nakrętek,
  3. sprawdzenie i regulacja luzów części łożyskowanych,
  4. sprawdzenie naciągu szprych i centrowanie kół,
  5. kontrolę mechanizmu korbowego i elementów układu napędu,
  6. kontrolę stanu mocowania kół,
  7. kontrolę stanu ogumienia,
  8. sprawdzenie stanu hamulców i regulacja
  9. sprawdzenie sprawności i skuteczności działania pozostałych podzespołów rowerów.
 6. Oprócz przeglądu określonego w p. 5 powyżej, nie rzadziej niż raz do roku, każdy rower powinien przechodzić, w jednym z autoryzowanych serwisów wskazanych przez Wynajmującego, okresowe przeglądy obejmujące:
  1. centrowanie kół,
  2. regulację łożysk piast,
  3. regulację przerzutek,
  4. regulację hamulców,
  5. regulację łożysk sterów,
  6. kontrolę stanu napędu (łańcuch – ew. wymiana, suport- kontrola luzu układu),
  7. kontrolę połączeń gwintowych,
  8. kontrolę stanu ogumienia i sprawdzenie ciśnienia w oponach.
 7. Rowery nie mogą być samodzielnie naprawiane przez Najemcę. Wszelkie awarie i uszkodzenia powinny być zgłaszane Wynajmującemu, a naprawy realizowane w jednym z autoryzowanych serwisów wskazanych przez Wynajmującego.
 8. Nie można wprowadzać modyfikacji i zmian konstrukcyjnych w rowerach.
 9. Szczegółowe zasady użytkowania rowerów zostały określone w instrukcji, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Najemca zobowiązuje się, że te zasady będą przestrzegane przez użytkowników rowerów.